Smalspåriga personvagnar: GJ (Järnväg allmänt)

av Johan O @, onsdag, november 06, 2019, 22:46 (111 dagar sedan) @ Johan O

Hembyggda vagnar
Några fler personvagnar beställs inte från någon extern leverantör, men den egna verkstaden är i början av 1920-talet så pass välutrustad att man kan tillverka helt nya vagnar.

År 1926 levereras den första helt egentillverkade vagnen, Co 1(2). Den följs två år senare av Co 6(2). Vagnarna är av samma modell som ASJ-vagnarna från Linköping men skiljer i vissa detaljer.

En tredje vagn färdigställs år 1935, Co 8(3).

[image]
Co 8(3) i Burgsvik år 1946.

Den sista vagnen, Co 11, är under tillverkning när andra världskriget bryter ut och eftersom teak blir svårt att få tag på under krigsåren förses vagnen med masoniteklädsel när den färdigställs år 1942.

[image]
Co 11 i Visby år 1953. Trots att SJ bedrivit trafiken i flera år är vagnen fortfarande inte ommärkt.

Mimi
GJ köper år 1932 en teakklädd bensinmotorvagn från Kalmar Verkstad som snabbt får smeknamnet ”Mimi” (troligen en kombination av märkningen M1 och den då alldeles nya Disney-karaktären med samma namn).

Liksom många andra tidiga motorvagnar är även Mimi behäftad med vissa barnsjukdomar, dessutom gör krigets bränsleransonering att användningen avtar i början av 1940-talet. Istället börjar man använda vagnen som personvagn, men med sin tunga drivlina är vagnen opraktisk. År 1944 avlägsnas därför hela maskineriet från Mimi som i samband med detta litteras om till C 47.

[image]
Mimi, i sitt SJ-skick som Cp 348.

Även om vagnen med sina inbyggda plattformar är en rätt udda fågel vid GJ överlever den ända fram till nedläggningen.

Sommarvagnar
GJ har åtminstone åtta sommarvagnar. Sju av vagnarna, NC 13 och NC 43-48 byggs på N-vagnar och en vagn, GC(?) 202 byggs av en G-finka.

NC-vagnarna byggs om till sommarvagnar år 1893-94 och får en enklare träöverbyggnad av klassisk sommarvagnsmodell. Vagnarna saknar fönster men har gardiner som går att fälla ned. Det är till största delen okänt när vagnarna byggs tillbaka, troligen är överbyggnaderna dessutom lösa varför det kan ha varierat från år till år vilka vagnar som används som sommarvagnar.

Två av vagnarna, GC 202 och NC 43 byggs i början av 1900-talet om med ordentligare korgar, fönster och dörrar. Vagnarna numreras in i personvagnsserien och blir C 45 och 46. Se personvagnsavsnittet ovan.

NC 13 är bara sommarvagn en kort period år 1913, det är okänt varför man hade behov av ytterligare(?) en sommarvagn detta år. Kan vagnen möjligen fått låna överbyggnaden från någon av de andra vagnarna?

[image]
NC 47 finns på bild år 1923 med sommarvagnskorgen intakt. Hur länge vagnen används som sommarvagn är okänt, men korgen ställs någon gång under 1940-talet upp som stuga utanför Burgsvik. Foto från Föreningen Gotlandstågets arkiv.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum