Smalspåriga personvagnar: GJ (Järnväg allmänt)

av Johan O @, onsdag, november 06, 2019, 22:47 (107 dagar sedan) @ Johan O

Resgodsvagnar
Vid invigningen år 1878 har banan sex täckta godsvagnar med broms, vilka samtliga används som resgodsvagnar (men förmodligen även för andra typer av gods, som smågrisar m.m.). Vagnarna saknar öppna plattformar men är försedda med en mindre bromskupé. De har fram till år 1895 nummer 100-105, men flyttas detta år hundra nummer uppåt i serien.

G 202 blir som vi nämnt ovan år 1898 ombyggd till sommarvagn och med tiden till personvagnen C 45.

Flera av G-vagnarna från den första serien byggs senare om till vanliga godsfinkor genom att fönstren och konduktörskupéerna tas bort. G 105 blir år 1943 bangårdsvagn i Grötlingbo.

Eftersom banan inte skiljer på F-vagnar och övriga finkor är det lite svårt att säga vilka vagnar som använts som resgodsvagnar. På bilden från Visby högre upp i inlägget går G 208 och ytterligare en liknande finka med i tåget, så förmodligen används dessa vagnar som F-vagnar vid behov. Ett tag används littera GF för bromsade finkor, åtminstone har de båda finkorna inblandade i kollisionen på hamnspåret i Visby år 1907 det litterat.

[image]
GJ F 206 blir liksom flera andra vagnar aldrig ommärkt med sitt SJ-nummer, utan rullar privatbanemärkt ända fram till skrotningen, som tycks ha påbörjats på bilden då plattformsräcket saknas. Notera att vagnen inte har skjutdörrar. Foto: Olof Sjöholm (Föreningen Gotlandstågets arkiv).

[image]
GJ F 213, som synes ganska lik F 206 ovan. Vagnen har normala skjutdörrar men i gengäld med ett typiskt gotländskt stort fönster i konduktörskupén. Foto: Olof Sjöholm (Föreningen Gotlandstågets arkiv).

År 1911 levereras två moderna F-vagnar från Ljunggrens, F 222-223. Senare får även systervagnen G 226 littera F.

[image]
En gavel tillhörande någon av F 222 eller 223 i Hemse strax före förstatligandet.

Vid förstatligandet är följande sex vagnar resgodsvagnar:
F 206, levererad av Landskrona Gjuteri år 1896. Vagnen blir F-vagn år 1911.
F 212, levererad av P A Otter i Visby år 1899. Okänt när vagnen blir F-vagn.
F 213(2), levererad av Fole år 1902. Vagnen blir F-vagn år 1911.
F 222-223 & 226, se ovan. Okänt när G 226 blir F-vagn.

[image]
[image]
Fd GJ F 223 respektive 226 avställd tillsammans med flera andra vagnar år 1956. Foto: Olof Sjöholm respektive Erik Sundström (Föreningen Gotlandstågets arkiv).

SJ-tiden
Vid förstatligandet slopas de äldsta personvagnarna, däribland DF 43 och DF 44. Efter några år som tjänstevagnar säljs korgarna och underredena skrotas. Samma öde drabbar även C 7, som säljs som sommarstuga i början av 1950-talet.

[image]
DF 43 utanför verkstaden i Visby, korgen är lossad från underredet och kommer inom kort att bli sommarstuga.

Co 4 och 5 är tänkta att få nya korgar hos KVAB i Kalmar. De gamla korgarna slopas därför och säljs som stugor medan underredena skeppas över till fastlandet. Efter några år hos KVAB väljer man dock att slopa planerna och underredena skrotas. Eventuellt används två boggier till en samtidigt ombyggd hjälpvagn.

De moderna personvagnarna används i trafiken fram till nedläggningen, dock i allt mer begränsad omfattning eftersom rälsbussarna utgör grunden i persontrafiken. Några vagnar används bland annat vid betkampanjerna. Två vagnar flyttas till fastlandet och används på fd VGJ.

Efter nedläggningen ställs de kvarvarande vagnarna upp i Visby, där de sedermera skrotas. SJ är måna om att vagnarna verkligen ska skrotas, man skickar till och med ut skrivelser att ”Skrotningsfirmorna skall förbinda sig att inte sälja vagnkorgarna för uppställning”.

Finkorna slopas också runt nedläggningen, men här är man uppenbart inte lika känslig för att korgarna ska säljas. Tvärt om verkar större delen av banans ca 50 godsfinkor hamna som uthus, garage, fårhus och liknande spridda över större delen av ön.

[image]
En F-vagn och en G-finka avställda utanför verkstaden i Visby. Det är inte helt otroligt att även dessa bägge vagnar senare får nya liv som uthus. I bakgrunden skymtar KlRJ C 302(2).


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum