Smalspåriga personvagnar: GJ (Järnväg allmänt)

av Johan O @, onsdag, november 06, 2019, 22:47 (105 dagar sedan) @ Johan O

Bevarade fordon
Samtliga bevarade personvagnar och resgodsvagnar från de Gotländska järnvägarna finns hos Föreningen Gotlandståget (GHJ).

Tack vare att många av personvagnarna slopas innan den strama skrotningspolicy som vi citerar ovan införs överlever ovanligt många vagnskorgar från banan som sommarstugor.

Från ursprungsuppsättningen från år 1878 finns två personvagnar bevarade, AC 23 och C 42. Bägge vagnarna slopas redan under privatbanetiden och korgarna säljs som stugor. C 42 kan tas över år 1976 och renoveras till nära leveransskicket inför 100-årsjubileumet år 1978. Den placeras på ett fd personvagnsunderrede som använts vid Roma sockerbruk. Underredet härstammar från AC 23.

Korgen till just denna vagn ställs upp som stuga i Burgsvik någon gång runt år 1930. Föreningen tror länge att det rör sig om den sent slopade fd GJ C 40, men i samband med att den hämtas av GHJ år 2014 visar sig vagnen i själva verket vara AC 23, vilken man därför både har ramverk och korg till. Korgen avvaktar renovering, och ska vagnen återfå sitt originalunderrede behöver ett nytt ramverk tillverkas till C 42.

[image]
Korgen från AC 23 i Hässelby.

De båda Folebyggda lanterninvagnarna C 43 och CD 44 blir sommarstugor i början av 1950-talet. 43:an är i ett mycket dåligt skick när den tas över av GHJ tjugo år senare men efter en mycket omfattande renovering är vagnen klar år 1998. Systervagnen tas över år 1985, och renoveras till leveransskick 2005-2011. Ödets ironi är dock att vagnarna egentligen borde byta identitet med varandra, då 43 aldrig varit CD men däremot C och 44 vice versa.

Även de båda likaledes Folebyggda boggivagnarna GJ BCo 4 och Co 5 finns båda bevarade som korgar hos GHJ. Co 5 kan hämtas i Högklint redan år 1980, medan BCo 4 som delats i två halvor i Bungenäs kommer ”hem” 25 år senare. Bägge vagnarna avvaktar renovering och är i behov av nya underreden.

GJ Co 8(3), byggd på GJs verkstad i Visby, ingår i museitåget som ställs upp i Roma efter nedläggningen. Vagnen är den enda av de ”moderna” personvagnarna på ön som överlever skrotningarna efter nedläggningen.

Tillsammans med några få andra museibanor kan GHJ stoltsera med en original sommarvagn. N 47 ställs efter nedläggningen upp i museitåget i Roma. Korgen hamnar som vi nämnt ovan utanför Burgsvik och vad vi förstått tillhör korgen sedan några år tillbaka föreningen.

[image]
Korgen från NC 47 år 2006. Foto: Stefan Olsson

Resgodsvagnarna är det inte mycket sämre med. Av 1878 år uppsättning finns korgarna till både G 103/203 och 104/204 bevarade. Vagnarna tas över av föreningen år 1985 och avvaktar renovering. Tillsammans med AC 23, C 42 och N(C) 47 har man därför hela 5 vagnar och dessutom ett av loken från banans invigningsår, inte illa!

Ytterligare två F-vagnar från GJ finns bevarade som korgar i lite sämre skick hos GHJ. F 206 används efter nedläggningen som garage i Roma och tas omhand av föreningen år 1996. Vagnen saknar bland annat ena gavelväggen.

F 213 räddas år 1985 och avvaktar renovering. Vagnen är enligt uppgift i bättre skick än F 206 men saknar bland annat ramverket under plattformstaket.

Dessutom är det inte helt omöjligt att ytterligare någon vagn finns kvar som stuga, uthus, garage eller liknande på ön…

Fordonslista
[image]

Källor till uppgifterna härstammar till stor del från Föreningen Gotlandståget mångåriga forskning kompletterat med uppgifter från Riksarkivet, dels från Väg & Vattenbyggnads¬styrelsens årliga rapporter från de enskilda järnvägarna, men även Postarkivet, SJ maskinbyrås slopningsskrivelser m.m. Några uppgifter är även tagna från Landsarkivet i Vadstena, där KVABs arkiv och vissa delar av Postarkivet finns bevarat.

En liten förklaring till tabellen:

De grå fälten markerar att fordonen har bytt nummer, är inköpta eller har sålts vidare till andra banor.

Kolumnen med SJ-id är något förenklad, endast första SJ-littera är angivet. Det kommer en mer komplett lista över SJ-vagnarnas öden senare, inklusive ombyggnader under SJ-tiden m.m.

Nästa gång fortsätter vi med de Gotländska järnvägarna och tar en titt på KlRJ.

/Johan & Stefan
Bilder från Digitalt museum, Föreningen Gotlandstågets arkiv samt egen samling.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum