Ga 1413 stybbtratt? (Järnväg allmänt)

av BD @, fredag, november 08, 2019, 15:27 (348 dagar sedan) @ Thomas Tell
Redigerad av BD, fredag, november 08, 2019, 15:48

På bilden syns ingen stybbtratt men en sådan finns säkert bakom den lodräta plåten enär det verkar omöjligt att eljest få bort stybb som samlas.


På bilden av 1410 ser man bult/nitraden under främre delen av sotskåpet. Nitraden som visar att sidan under sotskåpet är täckt. Hur menar du att stybbtrattens luckanordning manöverades då?
/tell

Att en stybbtratt fanns bör nog vara säkert. Det fanns på många privatbanelok ett lock i nedre änden på stybbtrattens förlängning. Kan ha varit en liknande anordning för litt Ga med BGb sotskåpsluckor.

[image]

[image]


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum