Smalspåriga personvagnar: KlRJ (Järnväg allmänt)

av Johan O @, måndag, november 11, 2019, 22:06 (235 dagar sedan) @ Johan O

Resgodsvagnar
Inför invigningen köps två resgodsvagnar från Atlas, F 305-306.

[image]
Fd KlRJ F 305 som SJ Fp 100 står avställd och väntar på skrotning. Foto: Olof Sjöholm (Föreningen Gotlandstågets arkiv)

År 1927 tillkommer ytterligare två resgodsvagnar med fordonen från SGJ. Dessa båda vagnar är från KBJs och KTsJs invigningsår och är liksom KlRJs två egna vagnar av äldre typ. Alla fyra vagnarna klassas ned till G-finkor under 1930-talet, men åtminstone vagn 305 är åter F-vagn vid förstatligandet.

Under krigsåren har banan planer på att bygga en helt ny personvagn, men i slutändan byggs istället en stor F-vagn på den egna verkstaden år 1945. F 307(2) blir därmed den sista nylevererade vagnen till någon av de gotländska järnvägarna under privatbanetiden.

[image]
KlRJ F 307(2) står liksom F 305 och väntar på skrotningen i slutet av 1950-talet. Foto: Olof Sjöholm (Föreningen Gotlandstågets arkiv)

SJ-tiden
Bland det första SJ gör efter övertagandet är att slopa de kvarvarande lanterninvagnarna. Efter några år säljs korgarna från åtminstone två av de tre vagnarna som stugor. Även flera av de äldre finkorna rensas ut, däribland fd F 306 och 307(1).

[image]
CDo 304 med korgen lossad från ramverket år 1953. Den skamfilade vagnskorgen delas kort därefter och säljs. Notera att vagnen är märkt med littera Co trots postkupén! Foto: Lennart Welander (Föreningen Gotlandstågets arkiv)

[image]
Mitt i röran vid bygget av den nya huvudverkstaden i Visby står C 301 tillsammans med GJ C 45 avställda. Bägge vagnarna är slopade och kommer inom några år att bli uppställda som sommarstugor söder om Visby.

C 302(2) övertas av SJ och skrotas vid nedläggningen.

Bevarade vagnar
Liksom GJ finns samtliga bevarande KlRJ-vagnar hos Föreningen Gotlandståget i Dalhem.

Från KlRJ finns bara en personvagn kvar. BC 301, levererad inför invigninen år 1898, står i många år som sommarstuga i Gnisvärd men hämtas av föreningen år 2016. Den avvaktar renovering.

[image]
BC 301 som sommarstuga i Gnisvärd. Foto: Stefan Olsson

Man tror länge att det rör sig om korgen till C 303 på grund av bland annat kaminens placering, men efter hämtningen kan man konstatera att vagnen är fd BC 301. Vad som hänt med C 303 är därför än så länge okänt.

Även några resgodsvagnar finns kvar från banan. Korgen till F 307(2) ställs upp på sågverksområdet i Klintehamn och övertas redan år 1977. Efter att ha använts som förråd av föreningen i många år är vagnen för närvarande under återställning till järnvägsvagn. Korgen har bland annat återfått hjul och saknade delar av ramverket, broms m.m. Förhoppningsvis kommer vagnen i trafik inom några år.

År 2012 övertas fd F 308 av GHJ. Vagnen blir under 1930-talet ombyggd till G-vagn vilket bland annat innebär att den öppna plattformen byggs om till bromskupé m.m. Efter slopningen blir korgen förråd och förses senare med gummihjul och är för närvarande en slags traktorkärra. Den avvaktar renovering.

Sedan två år tillbaka finns dessutom KlRJs sommarvagn bevarad hos föreningen. Vagnen blir under 1920-talet ombyggd till godsfinka och det är i det skicket vagnen än så länge är bevarad. Vagnen avvaktar liksom flera andra korgar hos GHJ renovering och saknar bland annat hjul, koppel och lagergafflar.

Korgen till F 305, levererad tillsammans med BC 301 från Atlas år 1898, hamnar efter nedläggningen i Hejdeby och står givetvis på föreningens önskelista. Den skulle tillsammans med personvagnen och några övriga godsvagnar från banans första år bli ett representativt tåg bakom banans äldsta lok, vilket även det finns hos GHJ.

Vagnskorgen till KlRJ CDo 304 delas efter försäljningen och hittas tyvärr för sent för att kunna räddas, i början av 1990-talet återstår inte mycket av vagnen och bara några få detaljer finns sparade.

Fordonslista

[image]

Källor till uppgifterna härstammar till stor del från Föreningen Gotlandståget mångåriga forskning kompletterat med uppgifter från Riksarkivet, dels från Väg & Vattenbyggnadsstyrelsens årliga rapporter från de enskilda järnvägarna, men även Postarkivet, SJ maskinbyrås slopningsskrivelser m.m. Några uppgifter är även tagna från Landsarkivet i Vadstena, där delar av Postarkivet finns bevarat.

En liten förklaring till tabellen:
De grå fälten markerar att fordonen har bytt nummer, är inköpta eller har sålts vidare till andra banor.

Kolumnen med SJ-id är något förenklad, endast första SJ-littera är angivet.

Nästa gång fortsätter vi norrut från Roma mot Slite och besöker SlRJ.

/Johan & Stefan
Bilder från Digitalt museum och Föreningen Gotlandstågets arkiv.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum