Tåglängd i meter vs axlar (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, november 11, 2019, 23:52 (244 dagar sedan) @ Erik Andersson
Redigerad av Ulf Pålsson, måndag, november 11, 2019, 23:58

Hur många meter ansåg man att en axel var, och var det totalt antal axlar i tågsättet, eller bara vagnsaxlar man räknade med? Dvs vilka projekteringsregler gällde när man skulle sätta upp uppehållstavlor?

Det var antalet vagnsaxlar som skulle uppges på blankett ’Uppgift till förare’ (alltså inte axlar på verksamt/verksamma lok), och det var antalet vagnsaxlar som ursprungligen avsågs med siffrorna på U-märken/U-tavlor. Vid övergång till tåglängd i meter för godståg 1979 räknades först bara vagnsättets längd, men från 1984 tog man med även loket/loken och angav hela tågsättets längd.

När tåglängden mättes i vagnsaxlar var det ju långt ifrån någon exakt mätning. När uppehållsmärken/U-märke (som de hette till 1973) ursprungligen sattes upp på en viss driftplats [nu: trafikplats], var det för att markera stopplatsen i stället för att tågklareraren eller tågbefälhavaren visade rörlig stoppsignal till lokpersonalen med signalflagga, arm/-ar eller handsignallykta, en ingalunda särskilt exakt metod att få tåget att stanna på ett visst ställe. (Det var redan 1916 som uppehållsmärke med 'U' infördes i trafikreglerna, och 1924 som uppehållsmärke med siffror/axelantal infördes.)

Övergång till tåglängd i meter 1979 för godståg föranleddes säkert av behovet att få till en mer exakt längdmätning. Att resandetåg fick vänta med övergången till mätning i meter berodde troligen på att uppehållstavlor/U-tavlor som gällde för resandetåg och hade axelangivelser fanns i stor mängd. Men 1987 tog man alltså konsekvensen av behovet av att även ange resandetågs längd mer exakt i meter och började då att byta ut U-tavlorna.

Några projekteringsregler för uppsättning av U-märken eller U-tavlor fanns säkert inte så länge det var tåglängdsmätning i axlar. Troligen sattes de upp på begäran av stationsföreståndaren/trafikområdeschefen eller dennes handgångne man, efter ”förhandling”/samråd med banunderhållsområdeschefen eller dennes representant.

(Finns det förresten några projekteringsregler nu? Det kan man undra när man ser de många tokiga eller bristfälliga placeringar som finns runt om i landet.)
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum