Tåglängd i meter vs axlar -- "bromslängd" (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, tisdag, november 12, 2019, 10:35 (200 dagar sedan) @ Anders_W

Och i mitten på 80-talet fick väl vissa vagnar en fiktiv "bromslängd"?

Bromslängd var ett uttryck som levde i trafikreglerna (säok) mellan 1988 och 1992. Där stod det så här, i Till § 42, Tågs storlek.

”Tåglängden begränsas bl a av tryckluftbromsens funktion. Kort, fyraxlig godsvagn (under 15 m) har ett bromssystem som kräver mer tryckluft än normalt för en så kort vagn. När fler än två sådana vagnar framförs i tåg av bromsgrupp P, måste därför också en tänkt längd, den s k bromslängden, beräknas. Varje kort, fyraxlig vagn räknas därvid som 20 m, övriga vagnar med sin verkliga längd. Bromslängden anges, förutom tågets verkliga längd, på bl ’Uppgift till förare’. Värdena 730 m och 630 m i tabellen [i säo § 42 om max tåglängd för godståg i bromgrupp P] avser i dessa fall bromslängden.”

Man hade alltså 1988 kommit på att dessa korta godsvagnar med stor luftförbrukning medförde att bromsens tillsättningstid påverkades. Bromslängden skulle föraren använda vid bestämning av vilken tillsättningstid som skulle matas in i ATC-systemet. 1992 slopades bestämmelserna i säo/säok och ersattes "i viss mån av SJF 312" (Bromsföreskrifterna) som det stod i en ändringspresentation. Vad det innebar i praktiken kan jag inte redogöra för.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum