Järnväg Jönköping-Husqvarna- Nässjö (Järnväg allmänt)

av Sven Bårström @, Järfälla, tisdag, november 12, 2019, 16:28 (139 dagar sedan) @ goranstille

Södra stambanan Falköping - Nässjö - Malmö blev helt färdig för trafik 1864. I ca tio år var den enda järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Malmö. Falköping - Nässjö - Malmö följde med några få och små undantag samma linje som idag.
1874 öppnades östra stambanan Katrineholm - Norrköping - Nässjö. Den tog i huvudsak över trafiken mellan Stockholm och Malmö, även om namnet "Södra stambanan" fortfarande gällde linje över Falköping - Nässjö.
I tidtabellen från 1914 ser man att persontågen Falköping - Nässjö hade vissa förbindelser Göteborg - Falköping - Nässjö - östsverige och också Malmö - Nässjö - Falköping - Laxå - Charlottenberg/Stockholm. Så torde det ha varit ganska länge.
Man kan säkert tro, att tågen Falköping - Nässjö framfördes av liknande loktyper som på de övriga stambanorna.
Först i sen tid, säg från 1960-talets slut, har tågen mellan Falköping och Nässjö fått en mer lokal karaktär.
Men banan har också i vår tid av och till trafikerats med genomgående tåg till och från Västra och Östra stambanorna.
Sven B

--
Sven B


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum