Storlien med lok litt OKe? Före elektrifieringen (Järnväg allmänt)

av Thomas Tell @, Vallentuna, onsdag, november 13, 2019, 23:44 (203 dagar sedan) @ Anders Sandgren
Redigerad av Thomas Tell, onsdag, november 13, 2019, 23:50

1/1-45 är alla tre loken i IVD och under 1945 blir de vedeldade vilket de fortsätter att var till 1951 enl str77.

30 november 1944 skriver Dbr till Byråchefen Maskinbyrån ang ombyggnad av N2 till vedeldning "Hittills ha de tre loken litt N2 tillhörande 15 ms ej blivit ändrade för vedeldning dels p.g.a de olägenheter som bliva en följd av lokens genom vedeldning minskade kapacitet, dels emedan en ganska genomgripande förändring av lokets bakre parti erfordras för att bereda tillräckligt vedutrymme. Enär koleldning å dessa lok under rådande förhållanden ej längre kan fortgå, skall till en början ett av N2-loken på prov inrättas förvedeldning..."

Den 3 maj 1945 skriver man till Distriktschefen vid IV distriktet att "prov med för vedeldning apterat lok litt N2 nu blivit utrönt" och anbefaller att de två övriga loken, 1519 och 1521 skulle byggas om.

1519 är rapporterad ombyggd Örebro augusti 1945, 1920 i mars 1945 och 1521 i oktober 1945.
/tell


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum