Semaforvingar (Signaler/säkerhet)

av BM @, Borlänge, torsdag, november 14, 2019, 08:51 (264 dagar sedan) @ Richard Loe

Hej, kan det då inte vara så att de militära landbaserade semafors systemen i sin tur övertagit idén och signalerna från de den rent fysiskt kroppsliga sjömilitära semaforeringen.

För övrigt läste vi om semaforer på lokförarskolan i Mjölby 1980. Det fanns då bara en semafor i bruk där jag körde och det var semaforen i Fågelsjö. Fågelsjö var alltid obevakad.
När sedemera Fågelsjö skulle användas i tågföringen och började bevakas ersattes semaforerna av en huvudljussignal.

Vänliga Hälsningar Bengt Mårtensson


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum