Nummerlista för SJ-vagnar? (Järnväg allmänt)

av Anders Svensson @, torsdag, november 21, 2019, 15:30 (614 dagar sedan) @ Thomas Tell

I det av JHRF nyligen inlämnade remissvaret på promemorian med förslag till nya järnvägslagar (Järnvägsmarknadslag, Järnvägstekniklag, Järnvägssäkerhetslag och Lag om nationella järnvägssystem) så passade vi på att påpeka de behov som framtida forskning har av sparat registerdata som en kommentar till kraven på fordons- och infrastrukturregister, till vilken nytta det nu hava kunna... //Anders, JHRF


Hela tråden:

 

powered by my little forum