Nummerlista för SJ-vagnar? (Järnväg allmänt)

av ccgan @, Gamleby, torsdag, november 21, 2019, 19:05 (614 dagar sedan) @ johanmmolin

Hur hittar man motsvarighet till str77 med det nya numreringssystemet? Det är rätt besvärligt att försöka följa fr a godsvagnar med relativt täta omnumreringar, ombyggnader med nya UIC-nummer som följd.

Den moderna (?) historien från de senaste femtio åren känns således som svårgenomtränglig!

"Enkelt", man gör en egen databas! Som jag har gjort och som många andra också har gjort. Problemet är ju att det är omöjligt att få tag i vissa uppgifter, pga. vad Friberg ovan förklarade. SJ och GC har inte sparat alla uppgifterna vid ombyggnationer och verkstäderna har inte heller sparat allt material. Ännu värre är det med skrotfirmorna, de verkar inte heller arkiverat allt.
Så det är att arbeta i motvind med att fylla i alla luckor i databasen. Och det verkar som vissa uppgifter är helt borta och då är det kört.
Jag har bara intresserat mig för UIC-märkta godsvagnar från 1966/68 och framåt, just dessa sista 50 år som borde rimligtvis vara lättast att ta fram, men som verkar omöjligt för vissa vagnstyper.
Jag tror det var lättare förr då det faktiskt fanns särtryck.

Idag är det att granska allt som skrivits om godsvagnar. I tidskriften Ånghwisslan kunde man bitvis få tag i mycket information men detta upphörde då särtrycken försvann och det gick inte få tag i information om t.ex. ombyggnationer av vagnar.
Idag finns Transportstyrelsens vagnsregister att tillgå men de anger på de äldre vagnarna inget om ursprungsvagn.
Sedan finns också möjligheten att gå ut och titta på vagnarna och leta stansnummer men även denna möjlighet har begränsats jättemycket de sista åren då allt nu stängslas in och man kommer i princip aldrig åt att läsa av något.
Så framtiden ser mörk ut, om inte vi gemensamt gör något åt saken. Och kanske något är på gång!


Hela tråden:

 

powered by my little forum