Nummerlista för SJ-vagnar? (Järnväg allmänt)

av Christer Fredriksson @, fredag, november 22, 2019, 10:15 (619 dagar sedan) @ Anders Svensson

När det gäller sparande av historiska data om person- och godsvagnar så är SJ och Green Cargo oskyldiga!

Jag var själv med då SJ Maskinavdelning skulle datorisera fordonsregistren för lok och vagnar. Vi från datasidan, SJ Data, ville att alla historiska data, ombyggnader, omnumreringar, slopningar, mm skulle sparas för varje fordon, MEN det var SJ Maskinavdelnings personal som sade kallt nej, bara nuläget skulle finnas.

I BRAVO-systemet, Nya VET, så sparade vi alla omnumreringar för gods- och tjänstevagnar, ty omnumreringar kunde ju ske under fordonens transporter vid akuta verkstadsbesök. Vi lämnade även utrymme i posterna, recorden, för olika operatörer, mm, vilket SJ Gods var helt kallsinniga till, något sådant fanns inte ens i deras sinnevärld och vi fick mycket kritik för detta då det blev känt. Senare efter ett antal år tackades vi för vår framsynthet.


Hela tråden:

 

powered by my little forum