Mycket snurrigt om hus... (Järnväg allmänt)

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, söndag, november 24, 2019, 22:47 (263 dagar sedan) @ Helmut Maripuu

...här var det så mycket snurrigt skrivet att jag som byggnadsantikvarie inte kan låta bli att svara.

Problemet med att bevara gamla hus var att man hade regler för hur gamla hus kunde bli. Har för mig att jag i gamla handlingar hittat uppgifter om att trähus har en beräknad livslängd på 50 år och stenhus mellan 75 till 100 år.

Det har mig veterligen aldrig funnits fastställda regler för hur gamla hus kunde bli. Att man idag räknar på den tekniska och/eller ekonomiska livslängden hos byggnader betyder inte automatiskt att husen är rivningsfärdiga efter den tänkta tiden. Själv bor jag i en banvaktstuga som uppfördes av trä för 117 år sen och jag är inte orolig att den ska ramla ihop i första taget.

När jag letat i gamla handlingar har jag aldrig hittat några uppgifter på att man renoverade gamla byggnader.

Om denna tes skulle vara sann, skulle alltså min banvaktstuga ha byggts för 117 år sen med en stomme av stående timmer som sedan från början, inifrån och ut, varit klädd med pärlspont som målades i minst med tre olika nyanser av färg, som täcktes över med papp och en handfull lager tapeter, vilka slutligen täcktes över med tretex som i sin tur försågs med två-tre lager tapeter. Samtidigt måste man redan år 1902 ha varit så förutseende att man kunde förutse närmare 70 års tapetmode och bygga in dem, eftersom man enligt din tes aldrig renoverade gamla byggnader. Fortsätter man på samma teori, skulle man alltså i samma byggnad ha satt in en garderobsdörr i en vägg vid den ursprungliga byggnationen, för att sedan genast täcka över den med ovan nämnda lager, så att jag kunde hitta den där för mer än 15 år sen.

Antingen har du inte letat ordentligt "i gamla handlingar" eller så har du ingen som helst praktisk erfarenhet av undersöka äldre hus, för exemplen som motsäger din tes är i det närmaste oändliga där ute i verkligheten.

Har vänner som köpt gamla hus och när det var tid för renovering har man upptäckt att huset varit isolerad med sot. Så visst känner man en beundran för folk som vill åta sig jobbet att satsa på gamla hus och renovera. Förstår också att folk som lägger ner en förmögenhet på gamla hus vill modernisera.

Det var nog inte sot utan snarare kolstybb.

Håller på och bygger upp en ny modelljärnväg och vill ha sekelskifteshus med mycket snickarglädje. Ofta blir det svårt att hitta ritningar så man får utgå från bilderna och uppskatta måtten.

Det fanns nog sällan ritningar om inte husen var byggda efter mönsterböcker eller typritningar. Dekorationerna togs i många fall fram av lokala snickerier som snarare hade mallar i fullskala att arbeta efter, än pappersritningar.

Gamla hus har ofta enkupig taktegel och plåttak. någon som vet vilka mått enkupiga tegelpannor brukade ha och vilken bredd det brukade vara på takplåtarna. Gissar att plåtslagarna köpte takplåt på rulle eller som plåtar som plåtslagaren formade till och att plåtarna borde ha ett standardformat.

Gamla taktegel av typen vingtegel kan både ha en, två och tre kupor varav de trekupiga nog är de mest sällsynta. Måtten på takteglet varierade mellan landets många tegelbruk och någon enhetlig historisk standard har jag ännu inte läst om.

Plåt som användes till tak såldes på skivor. Vanliga mått på takplåtar före mitten av 1800-talet ska ha varit 45 x 59 cm medan skivorna senare fick måtten 60 x 90 cm eller 60 x 120 cm. Före 1920-30-talet lades plåtarna med skarvarna i horisontell linje bredvid varandra, för att senare läggas med en halv plåts förskjutning i höjdled. När bandplåt på rulle började komma vet jag inte men det är nog snarare in på senare delen av 1900-talet.

Boken "Så renoveras torp och gårdar" ger en hygglig start för den som vill lära sig mer om äldre bebyggelse.

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum