KURJ vagnar! (Fordon: vagnar)

av Anders Nordebring @, tisdag, januari 27, 2009, 20:37 (4465 dagar sedan) @ Sid

De efterfrågade vagnarna avsändes enligt vagnsboken från Köping till Vislanda i två omgångar.

Till Vs sändes 27/6 1967 vagnarna 318, 319, 321, 322, 324-330, 332-333, 335-339, 341-343, 347-349, 351-353, 355, 359, 361, 363, 366-367, 369-370, 372-377, 379-381, 385-386, 388-389, 392 och 394.

Till Vs sändes 30/8 1968 vagnarna 266, 273, 320, 323, 331, 334, 340, 345-346, 350, 356-358, 360, 362, 364-365, 368, 371, 378, 382-383, 387, 390-391, 393 och 395.

Detta kan givetvis sammanhållas med uppgifter från Vislanda i ÅW, som jag emellertid inte har för handen här och nu. Bilder på upplastade KURJ-vagnar inför transporten kan beses i KUJmf:s fotoutställning i Köping.


Hela tråden:

 

powered by my little forum