Hjälmsäter på sidan 15 i Sidospår 4/19? (Byggnad)

av Gunnar Olson @, tisdag, november 26, 2019, 00:22 (258 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

På sidan 15 i senaste numret av Sidospår (nr 4 2019) visas denna bild som sägs vara från Mariestad-Kinnekulle järnväg med bland annat en undran om var bilden är tagen.

Bilden visar inte bara något slags tåg, några människor och en väg - den visar även det som i mycket liknar en banvaktstuga längs denna sträcka och vad jag tolkar som ett exempel på det man i en bostadsannons skulle kunna lyfta som en "sjöglimt" eller något i den stilen, under tåget.

Marken verkar även luta rätt bra ned från järnvägen och ned mot denna eventuella sjöglimt. Mina två spontana förslag blir därmed Trolmen eller Hjälmsäter som båda ligger på sluttningen på Kinnekulle ned mot Kinneviken, som kanske kan vara vattnet som skymtar under tåget.

Trolmen verkar relativt länge ha haft, och har fortfarande, en utbyggnad parallellt med spåren som dock skulle skymmas på den nu aktuella bilden. Varken bangårdskartan från 1913 eller 1960 års ekonomiska karta verkar dock visa på att vägarna gått ned till Trolmen på det sätt de gör på bilden.

För Hjälmsäter finns tyvärr inga digitaliserade bilder hos SJVM men såväl bangårdskartan från 1913 som 1960 års ekonomiska karta anger att det funnits en väg som kommit in till hållplatsen som den gör på bilden. På bilden skymtar en i mina ögon halvruffig träkonstruktion vid byggnadens gavel närmast järnvägen - kan det möjligen vara den del av byggnaden som på bangårdskartan från 1913 ligger mellan taknocken på den största byggnaden och spåret? Kanske var det det utrymme som användes för påstigande vid hållplatsen?

Rakt väster om Hjälmsäters banvaktstuga och hållplats på 1960 års ekonomiska karta finns ett område som på kartan benämns "Utkiken" samt en antydan till ett öppet stråk ned mot Kinneviken. Kanske är det den öppning i växtligheten som gör att man skymtar vattnet under tåget?

I väntan på att bli motbevisad, sätter jag en kattunge på att denna bild är tagen vid Hjälmsäter med den kombinerade banvaktstugan och hållplatsen till höger, tåget på väg från Lidköping mot Mariestad och kameran riktad någorlunda åt väster!

Jag tror att du har rätt ifråga om platsen. Jag noterar att det var öppen mark mot sjön. Nuförtiden syns inte sjön från järnvägen där.

När det gäller tåget: Jag tror inte att det gick genomgående tåg Lidköping-Mariestad på smalspårstiden. Destinationen är nog Forshem.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum