Namn på delar av äldre kontaktledningsbryggor? (Elektrifiering/elektrisk drift)

av Bobo L @, onsdag, november 27, 2019, 06:13 (692 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson
Redigerad av Bobo L, onsdag, november 27, 2019, 06:52

Jag försöker beskriva delarna i äldre kontaktledningsbryggor (inte av modell Mora) med strävorna under "överliggarna" i en text. Finns det någon bra källa med sådana begrepp?

I en fackverkskonstruktion, vilket både de äldre bryggorna och Mora-bryggor är, skiljer man mellan tex strävor och dragstag. Strävor tar tryckkrafter, dvs belastas med krafter i sin längsriktning som vill trycka ihop dem. Ett dragstag belastas på samma sätt men tvärtom, dvs med krafter som vill tänja ut dragstaget.

Jag skulle vilja säga att en ktl-brygga innehåller många dragstag men få, eller kanske, inga strävor. Mellan de långa över- och underliggarna (av skarvade vinkeljärn) finns de vertikala vinkeljärnen, som borde benämnas distansstag, vertikalbalk eller liknande. Dessa är ju en del av grundkonstruktionen i fackverkslådan, medan de olika diagonaljärnen mera är förstärkningselement med syfte att sprida ut lasterna "jämntjockt" över konstruktionen och att minimera lådans deformationer pga olika laster.

En ktl-brygga tar ju huvudsakligen nedåtriktade vertikala krafter från bryggans egenvikt, de i bryggan upphängda anordningarna och från snö och is vilket kan bli icke försumbara laster, men den måsta också klara sidokrafter från bär- och kontaktlinorna som ju påverkas av spännkrafterna längs linorna och dessutom sidokrafter från alla håll från vindbyar av upp till orkanstyrka. Därför finns alla dessa snedstagen vilka inte bara fördelar last utan även stabiliserar "lådan". (Alla som sett bilderna på ktl-stolpar som Gudrun fällde ihop inser vilka vindlaster som påverkar, inte minst vilket vindfång själva kontaktledningslinorna utgör!).

Sen finns ju mängder av trekantiga eller kvartscirkelformade förstärkningsplåtar i hörn, vinklar och föreningspunkter.

En kontaktledningsbrygga är med andra ord ett intressant exempel på materialoptimerad, nitad fackverkskonstruktion!


Hela tråden:

 

powered by my little forum