Namn på delar av äldre kontaktledningsbryggor? (Elektrifiering/elektrisk drift)

av daniel @, onsdag, november 27, 2019, 07:35 (223 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Jag försöker beskriva delarna i äldre kontaktledningsbryggor (inte av modell Mora) med strävorna under "överliggarna" i en text. Finns det någon bra källa med sådana begrepp?

De äldre kontaktledningsbryggorna kallas balkbryggor. Fackverket kallas balksystem.

Trycksträva. De kallas "långa trycksträvor" om de är av den längre modellen som utliggarna är monterade på repektive "korta trycksträvor" i de fall som de har samma höjd som fackverket.

Det förutom olika pilhöjder (1000/1250/1500), bredder (598/710) och profiler i balksystemet (NP10/NP12/NP14) finns det tre varianter av av balkbryggor:

Standardkostruktion I, där utliggarna är monterade på långa trycksträvor.

Standardkostruktion II, där alla trycksträvor är korta och utliggarna för kontakttråden är monterade på lösa isolatorbockar och bärlinorna löper på linhjul.

Underhängande konstruktion, där en utliggare liknande en linjeutliggare med låg systmhöjd är monterad i sin helhet under fackverket.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum