Namn på delar av äldre kontaktledningsbryggor? (Elektrifiering/elektrisk drift)

av Bobo L @, onsdag, november 27, 2019, 13:42 (671 dagar sedan) @ PeO

Åhå! Lärorikt för en som normalt står nere makadammen och bara ser stolpar, bryggor och trådar högt där uppe i jonosfären! :-)

I mitt första inlägg hade jag skrivit ett stycke med jämförelse med stålbroar, där just vindförband och slingerförband finns för att styva upp för vindlast på olika sätt. Dock tänkte jag det ledde för långt bort från ktl-bryggor och strök de raderna, men intressant att samma element, syften och benämningar finns även här.

Jag tror dock ganska säkert att jag stått och begrundat nitade bryggor vid olika tillfällen. Var det varit vet jag inte, men det skulle förvisso kunnat vara på någon plats där banan inte elektrifierats av SJ utan av SRJ, NKlJ eller liknande. Malmbanan var ju tidigt ute, och hade ju Bates-stolpar mm. Kanske bryggorna också var av ostandard?

Men samma fråga igen, finns det någon (äldre) lärobok, SJH, TDOK eller annat som tar upp ämnet kontaktledningsbryggor?


Hela tråden:

 

powered by my little forum