Namn på delar av äldre kontaktledningsbryggor? (Elektrifiering/elektrisk drift)

av Lennart Fransson @, onsdag, november 27, 2019, 15:10 (671 dagar sedan) @ Bobo L


En ktl-brygga tar ju huvudsakligen nedåtriktade vertikala krafter från bryggans egenvikt, de i bryggan upphängda anordningarna och från snö och is vilket kan bli icke försumbara laster, men den måsta också klara sidokrafter från bär- och kontaktlinorna som ju påverkas av spännkrafterna längs linorna och dessutom sidokrafter från alla håll från vindbyar av upp till orkanstyrka. Därför finns alla dessa snedstagen vilka inte bara fördelar last utan även stabiliserar "lådan". (Alla som sett bilderna på ktl-stolpar som Gudrun fällde ihop inser vilka vindlaster som påverkar, inte minst vilket vindfång själva kontaktledningslinorna utgör!).

Jag måste fråga om kopplingen till stormen Gudrun: Var det så att ledningarna blåste omkull? Var det inte skogen som blåste omkull och la sig på ledningarna? Som boende mitt i ett av de områden där Gudrun härjade värst har jag hur mycket referenser som helst till el- och telefon trådar som åkte i backen, men känner inte till ett enda exempel där inte träd var inblandade.


Hela tråden:

 

powered by my little forum