Mittåt! Gudrun-stolpar! (Elektrifiering/elektrisk drift)

av Bobo L @, onsdag, november 27, 2019, 16:53 (661 dagar sedan) @ Lennart Fransson


En ktl-brygga tar ju huvudsakligen nedåtriktade vertikala krafter från bryggans egenvikt, de i bryggan upphängda anordningarna och från snö och is vilket kan bli icke försumbara laster, men den måsta också klara sidokrafter från bär- och kontaktlinorna som ju påverkas av spännkrafterna längs linorna och dessutom sidokrafter från alla håll från vindbyar av upp till orkanstyrka. Därför finns alla dessa snedstagen vilka inte bara fördelar last utan även stabiliserar "lådan". (Alla som sett bilderna på ktl-stolpar som Gudrun fällde ihop inser vilka vindlaster som påverkar, inte minst vilket vindfång själva kontaktledningslinorna utgör!).


Jag måste fråga om kopplingen till stormen Gudrun: Var det så att ledningarna blåste omkull? Var det inte skogen som blåste omkull och la sig på ledningarna? Som boende mitt i ett av de områden där Gudrun härjade värst har jag hur mycket referenser som helst till el- och telefon trådar som åkte i backen, men känner inte till ett enda exempel där inte träd var inblandade.

Jag vill minnas ha sett bilder från dagarna efter Gudrun tagna i omgivningar som inte hade träd inom fallhåll från spåret, men jag får nog erkänna att minnet har ägnat sig åt förgyllning. Nu har jag ägnat mig en stund åt Gudrun-googling, och det har helt säkert varit fallande träd inblandat då ktl-stolpar knäat. En sida med tung (!) motbevisning är denna:

http://www.wislanda.se/gudrun/stormen.htm


Själv bor jag i trakter som gick fria från Gudrun, men här på Upplandsbygden blåste ju halva landskapet omkull förra hösten. Långt ifrån Gudrun-magnitud, visserligen, men första veckan efteråt gav man sig inte ut på småvägarna utan anledning. Dessutom föll träd och stolpar i flera omgångar, även sedan vägarna var röjda hände det att ytterligare träd la omkull sig ett par dagar senare.

Det jag noterade var att teleledningar i stolplinjer i öppna marker hade vält, och troligen utan hjälp av träd, men telestolpar står ju ibland i vägslänter eller åkerkanter och har måhända mindre sättdjup och kanske sämre sidostöd på vissa sidor än vad ktl-stolpar har.


Hela tråden:

 

powered by my little forum