För att hindra rälen från att kantra utåt (Järnväg allmänt)

av Sven Bårström @, Järfälla, tisdag, december 03, 2019, 16:11 (417 dagar sedan) @ Christer Brimalm

I förstone verkar det kanske inte långsökt. Men man måste utgå från att fästena i första hand ska säkra spårvidden. I kurvorna och vid svårare spårlägesfel blir krafterna i fästena stora.

Om man räknar på det moment runt rälfotens ytterkant som vill välta rälen utåt (ursprung: flänsens och de något koniska hjulbanans sidkraft mot rälen) och som motverkas av det motsatta vridmomentet från hjulets vertikalkraft (som ger vridmoment i andra riktningen runt samma ytterkant) ser man att det senare måste vara ungefär dubbelt så stort (varierar något beroende på rälsprofilen) för att hindra att rälen välter utåt. I vanliga fall är det betydligt större än så. Bara vid svåra spårlägesfel närmar sig (eller kanske till och med någon gång överstiger) detta moment vridmomentet från vertikalkraften. Det är alltså sällan som insidans spik behöver utsättas för någon större dragkraft p g a ett vältande moment. Men med tiden vill spiken ändå dras ur, beroende på att rälen böjs något neråt och åter uppåt vid varje axelpassage. Ju äldre slipern är och spikfästet blir mer avmattat, blir spiken sittande något över rälsfoten, och när det är så, gör den egentligen inte mycket nytta mot det vältande momentet.

Vid gott spårläge skulle man nog för det mesta klara sig helt utan spikfäste på rälens insida (mot spårmitt), men det bör man givetvis inte försöka sig på.

Att de vanliga SJ-underläggsplattorna har två spikhål på rälens insida och ett på utsidan ger den fördelen att alla tre spiken (som i stort sett fyller spikhålen) håller mot rälens förskjutning utåt. I och för sig skulle man kunna ha gjort tvärtom med två spik på utsidan. Men den lösningen skulle ge sämre möjlighet till att senare stödspika på utsidan, eftersom alltför många spik då sitter för nära varandra.

Sven B

--
Sven B


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum