För att hindra rälen från att kantra utåt (Järnväg allmänt)

av Bobo L @, onsdag, december 04, 2019, 16:33 (456 dagar sedan) @ Stefan Isaksson
Redigerad av Bobo L, onsdag, december 04, 2019, 16:46

Jag ska medge att jag inte räknat efter i din analys, så matematiker jag är.
Men det har sagts mig att den direkta anledningen till urspåringar på grund av hög fart i växelkurvor ofta är just att rälsen välter.
Det kan nog härledas till att dina beräkningar är statiska i den meningen att de tar hänsyn till en konstant avlänkande kraft - förvisso för handen när en vagn redan är i en cirkulärkurva.
Men när vagnen lämnar rakspår men ännu inte kommit in i cirkulärkurvan kan kraftigare momentana krafter uppstå. Det är för att förhindra det som övergångskurvor existerar. Är övergångskurvorna för korta, till exempel i växelkurvor, blir spårkrafterna betydligt större än i dina räkningar.

Kul analys dock.

SI

Instämmer, gedigen analys.

Men nej, urspårning vid för hög fart i växelkurva har förklarats sålunda för mig:

Om ett fordon, eller ett helt tåg, i allt för hög hastighet dundrar in på grenspåret i en växel (där en vanlig radie i 1:9-växlar är 190 m, apropå analysen ovan) så kommer först fordonen att kränga kraftigt utåt (dvs åt höger i en vänsterväxel) så att höger sidas fjädring mm troligen bottnar varvid samtidigt nästan ingen vikt ligger på vänstra sidans hjul.

Återställningen av fjädringsverkan och viktomlastning är för långsam för att hinna lägga tillbaka vikt på vänster sidas hjul som därför är väldigt lätta på foten i grenspårets kontrakurva. I det läget är risken stor att vänster sidas hjulflänsar inte följer vänster räl utan fortsätter i tangentens riktning dvs snett framåt vänster.

Jag har för övrigt själv nästan varit med om detta. Jag var resenär på ett södergående Rimbotåg (Gris och två pass) vilket höll **hrrrrmm** "god" fart nedöver i Byle backe men som sedan efter en hååård inbromsning (så hård ett sådant tåg kan uppnå) gick in på sidotågväg (åt vänster) i Täby Kyrkby i nästan samma hastighet. Bp 859 som jag färdades i, en lite större och högre vagn, neg och krängde våldsamt åt höger så min omedelbara oro där och då var att högersidan skulle släpa i marken. På något sätt klarade sig dock tågets alla hjul kvar på rälsen.


Hela tråden:

 

powered by my little forum