Helsingborg hade väl (Järnväg allmänt)

av Carl-Erik Olsson @, onsdag, december 04, 2019, 21:14 (520 dagar sedan) @ Sune Nylén

spår i gatan mellan centralen och färjestationen.

Inte direkt i gatan, från centralen gick det längs inre hamnens kaj, där det på senare tid var parkering och uppställning för bilar till DSB-bilfärjan Kronborgs färjeläge, och sedan över östra änden av Hamntorget och därefter i kanten av Drottninggatan mitt för rådhuset längs kvarteret (Karl XV?) tills det utanför macken Sjöbergs kiosk i hörnet av Badhusgatan gick snett genom nästa kvarter förbi elverkets därför avsneddade gavel fram till Kungsgatan som passerades i spetsig vinkel fram till en Åssa-bom som spärrade spåret in till färjestationens spår 1. Speciella säkerhetsföreskrifter gällde. Det gällde t ex hur många vagnar som skulle vara tryckluftbromsade (förmodligen för krångligt att räkna bromsvikt osv) på detta plana spår. Dessutom skulle ju "gubben med flaggan" (eller röd lampa vid mörker) gå före växlingssättet. Spåret användes främst för godsvagnar till/från färjorna innan godsfärjelinjen från Sydhamnen direkt till Köpenhamn öppnades, men även vissa persontåg drogs denna väg, mest kvällstid om jag minns rätt. Detta har säkert kommenterats tidigare i detta forum eller grannforumet.
Dessutom fanns ju gatuspår längs kajerna till de olika hamnbassängerna och också vissa industrispår, t ex mellan dåvarande gummifabriken Tretorn och utfartsspåren söderut från centralen. Att dessa gatuspår hade bredare flänsränna än spårvägsspår har jag själv erfarenhet av. Passade alldeles utmärkt att även få ner framhjulet på moppen i.
/CEO


Hela tråden:

 

powered by my little forum