KURJ vagnar! (Fordon: vagnar)

av Anders Nordebring @, onsdag, januari 28, 2009, 09:53 (4468 dagar sedan) @ Granis

Trafiken från riddarhyttegruvorna till Köping lades om till lastbil under 1965, varefter den enda kvarvarande trafiken mellan Guttsta och Uggelfors blev lokomotortomkörningar, vilka upphörde året därpå. Därefter fortgick trafiken Köping - Guttsta - Kolsva järnverk t.o.m. maj 1968. Järnverket var dock inte den enda kunden; också till trävaruindustrin i Åsby gick överföringsvagnar till slutet. Trafiken mellan Riddarhyttan och Krampen bedrevs från 1 maj 1966 av Riddarhytte AB men upphörde under hösten 1968.


Bra sammanfattning. Riddahytte AB´s trafik; var det malmtransporter intill slutet och/ eller nåt annat? Och hyrde man då vagnarna av SJ precis som man gjorde med lokomotorerna?

Vi är allt väldigt glada i KUJmf över våra särkupévagnar, men nog beklagar man de stora godsvagnsskrotningarna.


Självklart. Men tänk om det vore tvärtom, d v s att alla passvagnar varit skrotade(vilket ju egentligen varit "naturligare" eftersom persontrafiken upphörde över tio år innan godstrafiken)?

/ L G :-)


Du har så rätt; det finns ljuspunkter i allt!

Riddarhytte AB transporterade med de inköpta lokomotorerna och vagnarna bl.a. sågat virke, slaggull och koks.


Hela tråden:

 

powered by my little forum