Hamnbanor/gatuspår i Sverige? Uppsala (Järnväg allmänt)

av Stefan Isaksson @, Uppsala, fredag, december 06, 2019, 18:29 (518 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Med tanke på det ringa djupet i Fyrisån, tror jag inte att havsgående fartyg kunde angöra Uppsala. Därmed fordrade kolet antagligen en omlastning vare sig den gick på järnväg eller fartyg.

Det får mig att gissa att kolet kom på järnväg. Men det är bara en gissning - och det levererades säkert en hel del kol; inte bara gasverket utan var och vartannat hus behövde säkert också kol.

Däremot har jag mött ett spannmålsfartyg flera gånger för 20-25 år sedan. Kommer inte ihåg namnet, men jag minns att hon var registrerad i Täby.

SI


Hela tråden:

 

powered by my little forum