StaDshotell (Järnväg allmänt)

av Anders Sandgren @, Bredäng, söndag, december 08, 2019, 20:30 (491 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Som Bobo påpekat gjorde väl SJ det indirekt, liksom, genom AB Trafikrestauranger och sen SARA-bolagen. Finns väl beskrivet i nån SPÅR häromåret (eller var det artikel/ artiklar i "Sidospår"?)

Men nu pratar vi "äpplen och päron". Stadshotell var nåt städer ålades att tillhandahålla när de hade stadsrättigheter. Nåt de då kunde göra (alltid gjorde?) genom "entreprenörer". Nåt vi känner igen i fler och utökade sammanhang i andra branscher numera ;-)

/ L G


Användningen av olika entreprenörer i statlig (och vissa städer) tjänst var vanlig.

Bland ekonomer (och indirekt historiker) har man begreppen hierarki och marknad, marknad är hur exv VGJ uppdrog åt en privat entreprenör att lösa arrangemangen för järnvägens byggnad medans bolaget tog in ett separat anbud för stationshus och banvaktstugor medans byggnadsstyrelsen själv hade anställd personal för statsbanebyggnaden.

Städerna värvade entreprenörer för driften av statshotellen eftersom det troligtvis inte fanns någon personer i statsfullmäktige som kunde driva ett hotell och dessutom hade tid för detta.


Varför var städerna involverade i driften av statshotell?

Kan detta inte vara kopplat till gästgivarstadgan, dvs en del av Alsnö stadga från 1280 under Magnus Ladulås som även satte på bondens lada lås.
Varje by skulle ha en s.k rättare som kunde vidarebefordra resande till en plats där de mot betalning kunde få mat och husrum. Motsvarande borde gällt i någon form även för städerna och motsv, dvs dessa skulle se till att det fanns plats för kost och logi (samt andra därtill kopplade verksamheter, villiga damer brukade ävenledes finnas).
Stadgan levde kvar i någon form in på 1900-talet.

Helt ot kan noteras att grosshandlare Rydberg i Stockholm testamenterade pengar till ett 'Hotel de Ville' varför exekutorerna skapade ett stadshotell i Stockholm med hans namn. Problemet var nog bara det att i Frankrike är ett Hotel de Ville inte ett hotell utan ett stadshus som Stockholm vid denna tid saknade och hr Rydberg var dessutom kommunpolitiker.
Men då hade vi inte fått t.ex Biff Rydberg som ju kommer från hotellets restaurang.


Hela tråden:

 

powered by my little forum