Prins August, och kanske även andra (Järnväg allmänt)

av Morshyttan @, horndal, måndag, december 09, 2019, 13:31 (246 dagar sedan) @ LOK

Kul att uttrycket kan dateras till åtminstone 1900-talets början.

Jag vidhåller dock att det är väldigt långsökt att "folk" på 1860-talet kände till loket "Prins August", och att alla skulle mena lokomototivet SJ 3/43 "Prins August" när man sa "tåget".

Ja det är en beaktansvärd synpunkt och om man ska gå på syndikalist-möjligheten som beskrivs ovan i inlägget så lutar det åt att "folket" skulle ha rört som anläggnings-arbetare vid järnvägen och dessa kan ju känt till loket :).

Nej det jag håller på att försöka bringa klarhet i är om uttrycket verkligen i sin tid verkligen användes specifikt om just H.M prins August och dennes lokomotiv-namne :-| .

Frågan är om möjligen uttrycket användes generellt för att anspela på lokomotivs som namnsatts efter sina ägare eller annan överhet, Sjöbloms berättelser stöder inte att det gäller just prins August !?

det fanns och finns ju åtskilliga lok med personnamn som den spirande fackföreningsrörelsen upplevde som överhet, men det var kanske inte ur anställningssynpunkt speciellt lämpligt att uttala namnet i kritiserande spörsmål :-( .

Och att det skulle vara ett skäl att undvika majestätsbrott (senare ersatt av högmålsbrott) är en rätt svag länk, det förutsatte att det skulle gälla ett angrepp på den rådande samhällsordningen och det kunde nog inte en antydan på trögtänkthet hos någon som var så långt från kronföljden som A utgöra.

Min ringa åsikt är att om det nu användes så skulle det vara ett fördolt sätt att kritisera överheten i allmänhet, men vi får se om det går att hitta mer materiel först.

Lokomotivet "Prins August" kan väl sägas blivit kändis när det upprustat, och försett med namnskylt, hamnar på Järnvägsmuseum, där det dock normalt inte visades förrän Tomteboda-museet öppnade på 1940-talet.

Vad jag vet finns inga bilder av "Prins August" som skulle kunna vara spridda och allmänt kända innan det blev museilok.

LOK

Som sägs ovan finns det bara belägg för att det använts av anläggningsarbetare vid järnvägen och även om dessa säkert kände till lokomotivet så finns som sagt inget som uttryckligen anger just detta lokomotiv.

Men än är nog inte sista ordet sagt i frågan arkiven innehåller kilometervis med tidningar och böcker från den tiden som kanske innehåller ordalydelsen, tyvärr har jag i alla fall inte hittat det :-) ;-) :-D ........

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum