Röd flagg över viggarresan (Järnväg allmänt)

av Olle Sundstrom @, fredag, december 13, 2019, 16:12 (242 dagar sedan)

I den alltid lika omläsningsvärda "Kvartetten som sprängdes" förekommer en hel del tågresor, bl. a. i den dråpliga skildringen av Karl Ludvigs viggarresa i syfte att uppta nödlån hos mer eller mindre välbeställda släktingar.

I tjugoåttonde kapitlet heter det sålunda som följer: Härefter svängde Pensionatskurken ---
en röd flagga i luften, varefter tåget --- åter satte sig i rörelse. Fler exempel på att röd flagg användes som "avgång" finns.

Och därmed till min fråga: Har röd flaggning använts för att visa avgång till tåg? Uppvuxen med enbart järnvägare som jag är har jag en känsla av att röd flagg var något som endast användes för att stoppa tåg. ("Stillahållen" flagga: fram till signalgivaren, "rörlig" flagga: omedelbart stopp enligt vad farsan lärde mig - om jag minns rätt). Å andra sidan finns ju uttrycket "vifta iväg tåget".

Mina Säo-kunskaper inskränker sig till läsning av 1947(?) års utgåva - viftade man kanske med röd flagg dessförinnan? Jag vill minnas att farsan nämnde ett äldre, rött säo som skulle ha funnits när han började vid "banan" -42.

Avslutningsvis en allt annan ferroviär reflektion: Varifrån kommer uppgiften att boken skulle utspela sig i Helsingborg? I mitt tycke skulle Mellansverige ("Krutstan" = Karlskoga?) passa bättre. Och till yttermera visso heter det i kapitel 41 att --- en lustig skåning --- brukade medföra --- skånsk senap, allt för att på julaftonen få vara hemma i Skåne, fastän han befann sig så långt borta från hembygden. Fler exempel på "icke-skånska" omständigheter finns.

Åsikter, kommentarer, någon?

Olle S


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum