Lägger sig godstrafiken på järnväg sakta ner och dör? (Järnväg allmänt)

av Mattias Jansson @, lördag, december 14, 2019, 18:31 (241 dagar sedan) @ Olle Sundstrom

Järnvägshistoriskt Forum ska inte användas för trafikpolitiska - och inte heller andra politiska - diskussioner men jag tar mig friheten att be om tips.

Jag får nämligen ett intryck av att Järnvägeriet (med detta uttryck avser jag hela järnvägsbranschen, fack m. m.) har gett upp kampen mot lastbilstrafiken. Från min horisont - Falun - tycks godstågen bli slankigare och färre för varje dag som går. Vore det inte för de dagliga 6 à 7.000 tonnen ämnen Le - Blg och ett par fliståg i motsatt riktning skulle inte många fönsterlösa tåg skramla förbi.

Och ingenstans ser man företrädare för Järnvägeriet ställa sig upp och påpeka en så grundläggande sak som att gods på stålhjul, rullande på stålräls, drar en fjärdedel så mycket energi som gods på gummihjul. Tokerier som elektrifierade motorvägar - som ytterligare skulle öka den tidvis besvärande effektbristen - förs fram som lösningen på alla trafikproblem utan minsta genmäle från Järnvägeriet.

Och nu till min undran: Finns några fora där frågor som dessa diskuteras?

Och till sist en bön: Sätt nu inte igång någon polemik kring detta inlägg, syftet är som sagt enbart att få tips om var ämnet debatteras.

Olle S

Ja, i Postvagnen sker det. Nu är jag ju såsom moderator i sagda forum visserligen partisk gällande forumets förtjänster och begränsningar. Däremot är vi naturligtvis opartiska i diskussionerna som sådana, fast vi försöker stävja de mest politiserade avarterna (med varierande framgång ska väl medges) men nog kan man diskutera moderna trafikpolitiska spörsmål där.

https://www.postvagnen.com/sjk-forum/search.php?searchid=1615329


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum