Uländska motorvagnar i Östersund 1975 (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av Kjell Aghult @, fredag, januari 10, 2020, 17:27 (45 dagar sedan) @ Pelle Björkman

...GD kom åter efter ett par tre dagars bortavaro med ett undertecknat kontrakt...

Ett annat rykte sade att "LP" (som han ibland kallades) själv förhandlat med Fiats nog så slipade direktörer. Inte sänt någon inköpschef el. dyl. Hur språkfrågan lösts är okänt. "LP" var ju hård förhandlare och lär ha uppnått bland de längst gående garantiåtaganden Fiat gjort. Efterarbeten pågick ju flera år i Mora-Noret.

Fiats järnvägsdivision var en gång stor i Medelhavsområdet. Lär ha levererat "Y1-liknande"
fordon till bl a Algeriet. Den har väl nu uppgått i franska Alstom?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum