Uländska motorvagnar i Östersund 1975 - Varför import? (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av Anders Jansson @, fredag, januari 10, 2020, 20:28 (45 dagar sedan) @ Alex

Jag har inte studerat saken närmare men likväl i många olika sammanhang sett tillräckligt mycket för att våga påstå att ämnet skulle kunna vara lämpligt för närmare studier och dokumentation.

Generellt kan sägas att det redan omkring 1960 på sina håll inom SJ fanns ett motstånd mot att anlita svensk industri. Den inhemska marknaden ansågs för liten och SJ ville inte tvingas till beställningar av arbetsmarknadspolitiska skäl. Detta var exempelvis fallet när vid tillkomsten av Y3. I det fallet tillkom därtill en misstro mot den svenska industrins förmåga att leverera större dieselmotorvagnar. ASJ agerade dock aktivt för att få beställningen. Om jag minns rätt så var även HC involverade i dessa ansträngningar.

Nästa gång liknande tankar kom upp var när det var dags för X1-beställningen. Inom SJ förekom då inställningen att orden borde läggas utomlands. Att bygga upp inhemsk kapacitet för en så stor leverans som sedan inte skulle följas av flera beställningar ansågs olämpligt.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum