Lokskrotning Vislanda 1961 - dia (Fordon: lok)

av Herbert Paalberg @, söndag, januari 12, 2020, 14:41 (175 dagar sedan) @ Granis

Vad gäller L19p 3069 (GJ 10) är det en liten sorglustig historia bakom lokets förgängelse, den maskinen stod ju uppställd inne i lokstallet i Spångenäs ett antal år men så i början av 1960-talet så var det en lokal åkeriägare som ville köpa stallet och flytta det till Vibo några km ifrån järnvägen. Nåväl gubbarna som skulle effektuera rivningen (Ba) anlände dit och öppnade stallporten och fann till sin förvåning ett ånglok ståendes precis innanför (3069). Då uppstod ett delikat problem nämligen det att vändskivan utanför blev skrotad några år innan och loket hade glömts bort. Man fick nu fylla gropen med en massa slipers och bygga ett spår på detta så att loket kunde dras ur sin fångenskap och drogs till Västervik för att sedan transporteras upp till Linköping och dess blivande Jvg-museum där Bengt Unver basade över verksamheten. Han verkade som rälsbussförare på MÖJ-nätet med placering i Lp. Han var ganska tongivande i denna förening och hade innan förklarat sitt ointresse för "Tunnmaskinen" 3144 och valde då att istället erhålla GJ 10 som kompensation men efter närmare betraktelse så fann han den maskinen lika ointressant då det inte hade någon historisk förankring till fastlandets 891-nät varför tyvärr även denna maskin gick in i lokhimlen. Sorgligt enligt min mening då den gärna hade kunnat tjänstgöra på sin gamla ö Gotland hos dagens GHJ. Det här hände några år innan jag själv engagerade mig i smalspåret i Vk (1967) och det som senare utvecklades till TJF. Där hade vi i alla fall förstånd att förvalta NVHJ:s historia med att iståndsätta NVHJ 22 (L18p 3147) och dithörande vagnar som i salig åminnelse tidigare signalreparatören Wilhelm Häggström hade räddat åt eftervärlden. Just detta lok var också anledningen till mitt stora intresse för att starta upp föreningen då jag genom mina år inom järnvägen är en genuin lokman med stort intresse av just "vattenkokare" och dess historia och bevarande av denna teknik till kommande generationer. Motoriserade fönsterförsedda "containrar" få andra gärna syssla med då jag har fått nog av dessa vehicklar efter snart 45 år i yrket. Palle i Vika;-)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum