Urspårning i Mjölby 9 juni 1970. Hur reglerade man skadan? (Järnväg allmänt)

av Lars-Göran Eriksson @, tisdag, januari 21, 2020, 16:19 (448 dagar sedan) @ Alex

Jag har letat i gömmorna och hittade där ett Särtryck, Godsvagnsföreskrifter. Jag har skrivit av några tillämpliga punkter, men det finns många fler.

Det som slår mig är att det fanns regler och bestämmelser för varje tänkbar och otänkbar händelse.

SJ Författningssamling särtryck 636 (79a) Godsvagnsföreskrifter (Gvf) (From 15 oktober 1955)
11. Skador på godsvagnar
62. Reparation av utländska godsvagnar
62:4 Utländsk vagn, som är så svårt skadad, att den måste upplastas på annan vagn för hemtransport, skall bägge långsidorna förses med rött skadeanslag ”Svårt skadad” blankett 635.4 (398 C 1)
62:5 Utländsk vagn, som till följd av skada är att anse som skrotmässig, skall inte skickas hem förrän trafikbyråns medgivande inhämtats. Det är nämligen ägarejärnvägen, som i sådant fall avgör, om den skadade vagnen trots sitt tillstånd skall sändas hem eller om den skall bli kvar på den för skadan ansvariga järnvägen.
62:22 När utländsk vagn till följd av skada, urspårning eller varmgång tas ur trafik, skall station, där detta sker göra anmälan till trafikbyrån på blanketten ”Anmälan om att utländsk vagn tagits ur trafik”, blankett 635.1. Anmälan ska ange data, då vagnen tagits ur resp återinsatts i trafik. Den tjänar som verifikation vid begäran om de hyresavdrag för skadad vagn, som RIV-avtalet medger. Om ersättningsdelar rekvirerats från ägarejärnvägen, skall i anmälan uppges när ersättningsdelarna begärdes och när de anlände. Besked härom får stationen inhämta från den, som rekvirerat ersättningsdelarna (maskiningenjör eller huvudverksadsföreståndare.


Hela tråden:

 

powered by my little forum