Tidtabellsbok och Veckoorder. (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult, Monday, February 10, 2020, 16:11 (1388 dagar sedan) @ Cargoman

Grönt papper infördes då tdtboken datoriserades 1979. Färgen dessförinnan skulle kunna kallas
ljusbeige: Inte "kritvit", för att undgå reflexer. Papperet också ha viss bestämd slitstyrka:
Enskilda tdtblad togs ju ofta ur pärmen och förvarades i plastfickor. Två slags sådana fanns: Heltransparenta för konduktörspersonal och med ena sidan svart för lokps (Undvika läsning av fel tåg, två stod ofta i bredd).

Under boktrycktiden fick bara vissa bestämda stilsnitt användas, för att underlätta läsning i svagt ljus. Tiden 1972-1978 maskinskrevs tdtböckerna. Till det fanns en speciell IBM-kula: Med också symboler, som "hjul", "klump" etc.

Också linjeböckerna maskinskrevs från 1972. De var ju ofta långlivade - upp till tio ändringstryck tillåtna. De lades allmänt på ordbehandlare vid 1988 års omorganisation.


Hela tråden: