Ett F-lok till...... (Järnväg allmänt)

av Mattias Jansson @, fredag, februari 14, 2020, 21:24 (113 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Lokbyte på snälltågen Stockholm - Malmö skedde i Mjölby och i Alvesta.
Från 1926 körde man med ellok Stockholm - Södertälje och bytte till ånglok där.
I varje fall vad gällde tågen som gick över Nyköping.

[image]

I Spår 1989 i artikeln om F 1200 75 år finns en plan över F-lokens omlopp år 1931.
Där framgår att för snälltåg 1 och 2 vände F-loken i Katrineholm, dvs att berörda tåg gick med ellok mellan Stockholm och Katrineholm.

Tågen 11 / 12 och 17/18 som också drogs av F-lok gick över Nyköping.

Hur det var tidigare har jag inte tillgång till några uppgifter om. Kanske hade man i början brist på ellok så att även tåg som gick över Katrineholm planmässigt fick dras av ånglok hela vägen till / från Södertälje? Eller kanske skedde det bara ibland?

I både 1927, 1929 och 1931 års tidtabeller är det i alla fall rent tidtabellstekniskt tydligt lagt för lokbyte på samma vis som i ovanstående omloppsdiagram (som jag sett tidigare) vilket föranleder mig att anta att det under hela perioden 1926-32 var det normala att man drog med ellok så långt man kunde, snälltågen bytte i Södertälje S, persontågen på Nyköpingsbanan bytte t o m i Järna, och sannolikt gjorde man sammalunda med godstågen.

1927 hade Stockholm 29 D-lok, 1931 40 st. Kanske behövdes någon ångdrift under tråd de första åren tills man fick tio lok till levererade 1928 och 1930, men det lär knappast ha varit standard för flertalet tåg.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum