Hållplatsvaktens arbetsuppgifter (Järnvägspersonal)

av Gunnar Ekeving @, lördag, februari 22, 2020, 20:56 (95 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Man bör skilja på de kommersiella och trafiksäkerhetsmässiga funktionerna vid hållplatser och stationer. I säkerhetsordning/motsv har station vanligen definierats ungefär som "plats med huvudsignaler där möte eller förbigång mellan tåg kan ske". Hållplats däremot definieras t ex i 1947 års säo som "för trafikutbyte avsedd plats på linjen utan huvudsignal och sidospår". Platsvakt definieras i samma säo som "föreståndare för hållplats och sådan lastplats, där huvudsignal ej finns eller där huvudsignalen manövreras av annan personal än platsens". Platsvakt behövde alltså inte bekymra sig om tåganmälan för att säkra tågens gång mellan stationerna. Däremot kunde en platsvakt fungera som vägvakt - manövrera bommar vid plankorsning mellan väg och järnväg. Om det på platsen fanns manuella blocksignaler för att reglera tågföljden förvandlades platsvakten till tågvakt (ej att förväxla med senare tiders tågvakter ombord på lokaltåg).

Beskrivningen av platsvakt ovan avser den säkerhetsmässiga funktionen. Dessutom kunde man, i varje fall vid SJ, vara anställd som platsvakt, och då även tjänstgöra som tågklarerare vid en station. Platsvaktsbefattningarna besattes med lågavlönad, ofta kvinnlig personal. Ett annat sätt att uppnå kostnadsreducering var att låta stationer skötas av stationskarlar istället för kontorister eller stationsmästare. Banvakter kunde få tågklarerarutbildning för att ta hand om enstaka tågmöten. Något som SJ tillämpade så sent som på 1950-talet.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum