Hållplatsvaktens arbetsuppgifter (Järnvägspersonal)

av Kjell Aghult @, söndag, februari 23, 2020, 11:43 (95 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Plv kan betraktas som ett slags "lokalombud" åt en överordnad station. Med främsta arbetsuppgifter lokal biljettförsäljning och styckegodshantering. Mer komplicerade uppdrag, t ex vagnslaster och långväga biljetter, hanterades av den överordnade stationen. Denna svarade också för redovisningen. Detaljerna kan jag dock inte.

Växling och tyngre styckegodshantering utfördes av konduktörerna, snöskottning, latrintömning etc av banvakten.

Handsignaleringen till tåg med behovsuppehåll ersattes med tiden av "plåtstinsar" (Påstigningstavlor).

Plv var ofta också vägvakt (bommar), underrättad om extratåg etc av grannstationerna. Mer ovanligt att hon var tkl. Sannolikt uppfunnet vid bolagsbanorna, SJ första sådan tillsattes 1936 (I Täng på Storlienbanan). Vid SJ utgick särskilt lönetillägg för tågklarering.

Plv var ofta också postansvarig, på sina håll det större arbetet. Post- och järnvägskassor åtskilda och vid kontroll kom två man samtidigt.

Plv var inte tjänstemannaanställd utan hade vid SJ timlön efter dåtida kollektivavtal. Sådana avtal fanns också inom Posten och Försvaret.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum