Trafikcheferna på SKJ, MMJ och MKJ. Och stinsarna (Trafikchefen)

av Leif B, Sunday, February 23, 2020, 13:10 (1016 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Banorna Mariestad-Moholm Järnväg (MMJ) och Skara-Kinnekulle (SKJ) var redan byggda 1889 när Mariestad-Kinnekulle Järnväg byggdes mellan MMJ:s och SKJ:s ändstationer, Mariestad och Gössäter. På dessa båda stationer finns då redan trafikchefer. Är det någon som vet om MKJ hade egen trafikchef eller om de delade med någon av de andra två banorna.

MMJ och MKiJ hade 1891 gemensam tc, SJ stins Johan A Johansson i Moholm.
Källa: "Sveriges och Norges järnvägar och stationer" av samma år.

Jag misstänker ett lite missförstånd om titlarna här. "Trafikchef (tc)" på en privatbana motsvarade Verkställande Direktör i andra bolag. Det fanns alltså bara en tc på varje bana - eller i vissa fall var samma person tc på flera små banor. I detta var alltså Johan A Johansson anställd av SJ som stins i Moholm, men därutöver hade han extraknäck som tc på två småbanor.

Men jag gissar att Helén egentligen undrar över vem som var högste chef på de gemensamma stationerna och vem som klarerade tågen in och ut på den gemensamma stationen? Då blir svaret att på varje station fanns en chef, på större stationer en "stationsinspektor" (stins) och på mindre en "stationsförståndare" eller "stationsmästare" (stm). Stinsen/stm var arbetsledare för personalen på stationen, främst stationskarlar men det kunde också finnas t ex stationsskrivare. För att ett tåg skulle få avgå från eller ankomma till station måste det finnas en "tågklarerare" (tkl) som ansvarade för att det var klart för tåget att gå, d v s att växlarna inne på stationen ligger rätt så att det inte blir urspårning eller kollision inne på stationen och - tillsammans med tkl på grannstationen - för att det inte blev kollision på linjen mellan två stationer.

Små stationer kunde vara enmansstationer, där stm var tkl för alla tåg och - beroende på tidtabellen - kunde behöva jobba långa dagar från första till sista tåget men då ofta med lediga/lugna timmar däremellan. På större stationer och om tågen gick dygnet runt måste det finnas flera som gick någon form av skiftgång om tkl-tjänsten så att alltid någon av dem var i tjänst när det gick tåg. Även stm/stins deltog i skiftgången utom på det allra största stationerna, dock kunde väl chefen själv välja vilka pass han ville ha.

Därutöver fanns det ofta stationskarlar som - på uppdrag av tkl - lade om växlar, kopplade vagnar och lok, lastade resgods och fraktgods och tog betalt för gods och biljetter när inte stins/stm gjorde det själv. Alla dessa uppgifter, inkl tågklarerandet, kallades stationstjänsten.

Och nu börjar jag äntligen komma till ett svar på frågan: stationstjänsten på en gemensam station sköttes nästan alltid av den bana som var först på platsen. Jag skrev några rader om detta här.

Stig Lundin listar stationsföreståndare resp stinsar i Mariestad här.

Och Gössäter här.


Hela tråden: