Trafikcheferna på SKJ, MMJ och MKJ. Och stinsarna (Trafikchefen)

av Kjell Aghult, Sunday, February 23, 2020, 13:59 (1133 dagar sedan) @ Leif B

Banorna Mariestad-Moholm Järnväg (MMJ) och Skara-Kinnekulle (SKJ) var redan byggda 1889 när Mariestad-Kinnekulle Järnväg byggdes mellan MMJ:s och SKJ:s ändstationer, Mariestad och Gössäter. På dessa båda stationer finns då redan trafikchefer. Är det någon som vet om MKJ hade egen trafikchef eller om de delade med någon av de andra två banorna.

MMJ och MKiJ hade 1891 gemensam tc, SJ stins Johan A Johansson i Moholm.
Källa: "Sveriges och Norges järnvägar och stationer" av samma år.


Jag misstänker ett lite missförstånd om titlarna här. "Trafikchef (tc)" på en privatbana motsvarade Verkställande Direktör i andra bolag. Det fanns alltså bara en tc på varje bana - eller i vissa fall var samma person tc på flera små banor. I detta var alltså Johan A Johansson anställd av SJ som stins i Moholm, men därutöver hade han extraknäck som tc på två småbanor.

VD var en befattning enligt aktiebolagslagen medan tc var en järnvägsoperativ titel.
Som framgår ev t ex "Sveriges järnvägar 1921" (´Olofsson´) besattes de normalt med olika personer. Undantag kunde förstås förekomma: Tc Carl Svensson vid ÖJ skötte flera år båda uppdragen samtidigt.


Hela tråden: