Transport av smalspårlok. Oxar och hästar (Fordon: lok)

av Lennart Fransson @, söndag, mars 08, 2020, 20:28 (558 dagar sedan) @ Leif B

Ett exempel. Fler finns i Digitalt museum

https://digitaltmuseum.se/021018038894/roj-lok-1-och-2-upplastade-pa-vagnar


Till några avlägsna järnvägar, dit det saknades både sjöväg och järnväg, fick loket - helt eller i delar - släpas på dåtidens vägar, eller - om möjligt - på snö och is, med oxar eller hästar. Till exempel drogs Förstlingen från Västerås till Norberg av fyra par oxar, vilket tog två månader.

En annan ödemarksbanan var Wintjern-Lilla Björnmossen Järnväg som byggdes 1874-76 långt ut i ödemarken där det bara fanns vintervägar där malm, träkol och stångjärn fraktades med slädar. Dit upp i skogen släpades loket "Jädraås", räls, hjulaxlar och annat som behövdes för att bygga järnvägen. Det var förts 1890, flera banutbyggnader och lokanskaffningar senare, som man fick kontakt med normalspåret i Ockelbo. Det finns säkert några fler exempel på banor som varken hade båt eller järnvägsanslutningen till omgivningen (lokfabriken) när de kom till. Ågsbanan är ytterligare ett exempel.

I boken Svenska småbanor (SJK 28) skrivs om Attsjö Järnväg: "Loket kom 1906 till Lysteryds vägskäl draget av oxar på en specialbyggd vagn. För att få av loket var man tvungen att gräva ner vagnen i sanden." Var loket lastades på den specialbyggda vagnen står inte, men en gissning är omlastning från tåg i Åryd, eventuellt Hovmantorp.


Hela tråden:

 

powered by my little forum