Bevarandet av 891-vagnar (Fordon: vagnar)

av Per-Åke Lampemo @, Älmhult/Småland, Wednesday, February 04, 2009, 14:36 (5237 dagar sedan)

Är det viktigt med järnvägshistoria? Är det viktigt med bevarande av jvg-historiska fordon eller miljöer. De flesta som läser detta forum svarar förhoppningsvis att de tycker det är viktigt, på den frågan.

Anten-Gräfsnäs Järnväg har ju varit bra på att samla lok och vagnar men tyvärr sämre på att förvalta genom åren. Hur som helst så finns många av de unika 891 fordonen idag bevarade på grund av ett idogt samlande på 1960-70 talet. Frågan är hur det skulle sett ut om man struntat i att förvärva 891-fordonen som stod uppställda runt om på Sveriges smalspårsbangårdar.

Skulle andra jvg-föreningar tagit chansen? Eller skulle de skrotats?

AGJ har sedan en tid ändrat inriktning min mening. Det ser lite annorlunda ut vad det beträffar föreningens 891-fordon. Idag har cirka 1/3 (25-30 st eller är det fler?) av alla godsvagnar försvunnit från AGJ.

En nödvändighet enligt vissa "det stärker föreningen".

Stor sorg och besvikelse enligt andra som satsat stora pengar, arbete/möda för att bevara fordonen för eftervärlden. "Föreningen marginaliseras"

En del av AGJ´s 891-fordon har idag sålts till andra museiföreningar. TJF och GHJ har haft möjlighet att få tillgång till en del. I något fall har också historiskt värdefulla vagnar fått lämna AGJ. Visst känns förstås lite sorgligt och vemodigt men köparen gjorde ett fynd och fordonet får det säkert bra på sin nya museijärnväg.

Dock har huvuddelen av de avyttrade vagnarna har försålts/depositionsavtal sagts upp från AGJ´s sida till de personer som en gång i tiden räddade dem. Även i denna avyttring finns några värdefullt historiska vagnar. De mer värdefulla fordonen är planerade att stå under tak i Kvarnabo. De har därmed satsa pengar två gånger för att rädda de värdefullt historiska fordonen ännu en gång.

Nu verkar det tyvärr som att även depositionen av ångloket SJ Gp 3042 också är tillända för AGJ. Jag hoppas innerligt att andra svenska 891-föreningar nu kan dra nytta av det arbete som AGJ genom åren lagt ner på bevarandet av dessa fordon som nu försvunnit/försvinner från Anten-Gräfsnäs Järnväg. Detta så att de seriöst bevaras/förvaltas för eftervärlden. Då har inte arbetet/mödan som AGJ lagt genom åren ner varit förgäves.

Mvh Per-Åke Lampemo


Hela tråden: