Inte kört därmed (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, onsdag, februari 04, 2009, 16:35 (4461 dagar sedan) @ Granis

Som Erik Samuelsson antyder kan det ta tid att få fram och godkänna en detaljplan en kapitel 5 i Plan- och bygglag (1987:10).

I artikeln nämns att man lämnar ett förslag att arbeta fram en detaljplan. Det innebär att detaljplanen måste tas fram, ställas ut, det ska samrådas, överklagas och sen tas ett beslut.

Låter man den demokratiska processen ha sin gång kan det ta god tid...

WFJ och VJ måste se till att framföra skriftliga synpunkter som förmodligen inte tilgodoses i processen... då kan beslutet överklagas u.s.w.

Plan- och bygglag (1987:10) kap 13 §5
»Beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser eller en fastighetsplan får överklagas endast av den som senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.«

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se


Hela tråden:

 

powered by my little forum