Bevarandet av 891-vagnar (Fordon: vagnar)

av Bengt Nordh @, Wednesday, February 04, 2009, 18:03 (5349 dagar sedan) @ Erik Samuelsson (tillfällig)

"PÅL:s frågeställning är viktig men det får inte handla om en sorts tragedi i att en förening minskar sin samling utan om hur utvecklingen av 891-sektorn borde se ut."
Visst är det viktigt att vara rädd om människor, medlemmar, nuvarande och före detta aktiva. Det är lätt att i maktposition som styrelse och maskinchef bestämma. Varför tar man inte upp en dialog med de som är berörda, innan man bestämmer sig? Ideellt arbete skapar ibland tyvärr ofta konflikter och besvikna människor. Jag har sett många misstag och fel vid mina år vid AGJ, inklusive mina egna!
En klok styrelse tar det som sin uppgift att - så långt det går - medla, rådfråga och inte skärpa en konfliktsituation. Att man krossar "Nisses" livsdröm verkar inte bekymra den som skriver om honom. Var finns den mänskliga aspekten? Kanske är det dags för ett seminarium med ämnet "Konfliktlösning i ett arbetslivsmuseum"?

Bengt Nordh
(AGJ-medlem sedan 1966)


Hela tråden: