Bevarandet av 891-vagnar (Fordon: vagnar)

av Per-Åke Lampemo, Wednesday, February 04, 2009, 22:06 (5352 dagar sedan) @ Granis

Tja, oavsett hur en styrelse resonerar så kan ju vilken medlem som helst ta upp frågan på årsmötet, som "stadgeenligt inkommen" eller "övriga fråga". Så får väl såväl styrelse som på stämman närvarande säga sitt och ev votera.

Tanken är god! Det är dock ett problem med ditt sätt att se det hela.
AGJ´s medlemmarna bör veta "hur landet ligger" innan årsmötet att ett större antal fordon ska avyttras. Därmed skulle ju alla intresserade få en möjlighet sätta sig in i ärendet. Väga för och emot och slutligen ta ett vägledande beslut vid årsmötet. Nu har medlemmarna ställts inför faktum först efter årsmötet. Vagnarna är sålda, depositionerna uppsagda. Medlemmarna informeras senare via Jernvägsnytt då är det försent att föra någon dialog kring dessa fordon. Tror knappast att SRJmf eller någon annan svensk museijärnväg skulle agera på detta sätt. Självklart har man årsmötet med sig i ett sådant här viktigt föreningsärende.


Men precis som att en förening som vill överta ett fordon (eller nåt annat) ska komma med en realistisk upprustnings/ användningsplan så tycker jag då att den som motsätter sig att styrelsen och/ eller andra vill överlåta eller skrota ett fordon själva kommer med en sådan plan. Också den realistisk. Och inget svepande om "nån framtida eventuell kraft som kanske kan ta sig an fordonet" eller så.

Här har väl både TJF och GHJ redogjort för hur man tänkt sig framtiden med de köpta fordonen? Vad gäller de depositioner som AGJ lämnat tillbaka har nu ägaren satsat drygt 100.000 kronor på ordningsställande av uppställningsyta i Kvarnabo. Detta både inomhus under tak samt skyddat med pressening utomhus.
De mest historiskt värdefulla fordonen kommer givetvis ställas inomhus.


Nu står det väl alla i alla föreningar fritt att anföra och votera i dylika frågor (också), men jag skulle i varje fall rösta mot ett sånt förslag -förutsatt att det fanns en realistisk plan från en seriös förening som ville ta hand om fordonet och den egna inte hade några d:o planer/ resurser för fordonet i fråga. Detta oavsett vilken förening det skulle handla om. Vad nu min åsikt må vara värd... :-)

/ L G

Tänk om det i framtiden fanns historiskt värdefulla vagnar som var uppställda vid SRJmf och de skulle avyttras skulle du då inte åtminstone vilja diskutera frågan (vilka vagns-individer) innan de försvann?


Mvh Per-Åke Lampemo


Hela tråden: