Bevarandet av 891-vagnar (Fordon: vagnar)

av Granis, Wednesday, February 04, 2009, 22:25 (5352 dagar sedan) @ Per-Åke Lampemo

Tänk om det i framtiden fanns historiskt värdefulla vagnar som var uppställda vid SRJmf och de skulle avyttras skulle du då inte åtminstone vilja diskutera frågan (vilka vagns-individer) innan de försvann?

Jo. Det skulle jag få göra också. Samtidigt som frågan skulle beredas inom först "Vagnssektionen", sedan Maskinavdelningen i övrigt, så i "Järnvägsförvaltningens Direktion" och slutligen skulle beslut tas i föreningens styrelse. Om nu inte järnvägsförvaltningen själva har mandat att fatta beslut i frågan.

Hur som helst skulle jag acceptera beslutet, och om inte har jag väl möjlighet att leva rövare på årsmötet och yrka på att styrelsen inte skulle ges ansvarsfrihet eller nåt liknande. Och då -om inte förr- skulle man väl kunna se hur förankrat beslutet var. Men det är jag övertygad om att det skulle vara.

Men, återigen: Jag vill diskutera generella företeelser, och därmed använda mig av fiktiva exempel. Även om dessa givetvis emellanåt kan ha lite "verklighetsbakgrund" (jag resonerar tvärtemot Liza Marklund alltså ;-))

I samband med det kan jag väl säga att jag tycker att en hel del vettigt har sagts, ehh.. skrivits i denna "tråd". Även om alla kanske inte tycker lika alltid -även i "hypotetiska fall". Icke minst av herrar Svensson och Biedermann, eftersom dessa verkar tycka som jag :-P

/ L G


Hela tråden: