Tidigare bild , fråga...lite fler bilder (Fordon: lok)

av Tobias B utan lösenord, torsdag, februari 05, 2009, 08:27 (4460 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Är det rören på vänster och höger sida som går längs pannan som går fram till överhettarelementen fär cylinderångan?


Nix, till ånglådan i sotskåpet går det feta röret i mitten i pannans ovankant, regulatorventilen sitter i bottre änden på det röret upp i domen men sysn inte här. I förlängningen på fetröret syns transportröret för ånga tillventilsstället som samtidigt innehåller regulatorstången (omsvept av ångan till armatur-/ventilstället). vad det klena röret som går upp i mitten är till för blir jag svarslös på just nu.

Rören du menar är injektorernas matar rör för vatten till pannan.
De andra rören på sidan som vikar av upp i domen är ångrören till injektorerna.

Hittade ett par bilder till. Den översta visar regulatorventilen som sitter i bortre änden på Anders fetrör. Här ser man lillkäglan som lyfts först och gör det möjligt att lyfta den stora ventilen som på bilden står lite på glänt. Längst till vänster i domen sitter röret som matar ventilstället med ånga och mellan detta och regulatorn, röret som förser förarinjektorn med ånga. Röret till eldarinjektorn är skymt.

[image]

Den undre bilden visar främre delen av en rundpanna. Här ser man transportröret där regulatorventilen brukar sitta, den är bortlyft för att vi rundlagda skåningar lättare ska kunna komma förbi. Man ser styrhålet för regulatoraxeln, och här är den hävarm som lyfter regulatorventilen placerad, man ser den bakom regulatorventilen i den övre bilden. Transportröret letar sig bort mot främre tubplåten för anslutningen mot ånglådan. Med lite god vilja kan man se förstärkningsplåten för tubgaveln övre halva. I bildens överkant ses även de ledade longitudinella stagen (i brist på bättre namn...)

På ömse sidor rundpannan syns även slagplåtarna för inkommande vatten i pannan. Loket har alltså utvändiga rör för matarvattnet till skillnad från Anders bild från 1189 där de ligger innuti pannan.

/ Tobias

[image]


Hela tråden:

 

powered by my little forum