Z 31, Asea:s försökslok. (m2B) (Fordon: lok)

av NOR ⌂, torsdag, februari 05, 2009, 10:53 (4519 dagar sedan) @ Niklas Bygdestam

Vad saknas för att göra loket Z 31 körbart igen? Till det yttre ser loket bra ut men jag antar att det saknas tekniska detaljer inne i loket. Är det överhuvudtaget realistikt att få detta anrika ellok körbart igen?

Det skulle vara väldigt roligt att se detta mycket gamla ellok ute och köra igen :-)

Det hade förvisso varit väldigt trevligt att få se Z-loket röra sig för egen maskin, tyvärr så hade en del apparater plockats bort redan vid lokets slopande 1938.
Förutsatt att drivmotor och transformator går att använda igen så kanske man kan använda viss "modern" elutrustning från D-loken såsom ersättning för de bortplockade.
Jag måste ju tillstå, att det vore en upplevelse att under våren 2015 få stå i Kiruna med Z 31 och P 27 och "-- Höja kontaktledningen och göra tåget strömförande" inför en jubileumsresa till Riksgränsen.


För väldigt länge sedan satt jag vid SJ:s arkiv i Tomteboda och skrev av följande:

Skrivelse från Miö M till Miö Kra, Ebr och Jvm, daterad den 25 november 1939.

"Betr. borttagna effekter å elektrolok Z nr 31.
Det den 31 sistlidna oktober till Vislanda från Kiruna anlända Z-loket nr 31 saknade flera delar bl. a. följande:
Vakuumpumpar och motorkompressor, ackumulatorbatteri, voltmätare till manöverström och ljusomkopplare. Under ljusomkopplaren är en mindre apparat, troligen ett motstånd borta. Alla manometrar och även en del annan armatur till luftbromsen äro borttagna i båda ändar. Belysningsströmbrytaren, bredvid likströmsgeneratorn och fasmotorn, har en apparat stått, som här ej kan uppgivas.
2 st. fönster i ena ändan äro borttagna och ersatta med plåt.
Enär loket avses för Järnvägsmuseum utbedes meddelande, var de saknade delarna finnas och om de kunna tillrättaskaffas och sändas till Vislanda.
Malmö den 25 november 1939.
Wadenberg"


Svarsskrivelse från Miö Kra till Ebr, Miö M och Jvm, daterad 11 december 1939.

"Ang. borttagna effekter å Z-loket nr. 31.
Med anledning av Fmiöl, Malmö skrivelse den 25 november 1939 angående saknade delar för Z-lok 31 meddelas, att i Kiruna finnas av ursprungliga detaljer till loket endast 1 st. hastighetsmätare och 3 st. sken för nedre signallyktor.
Omkring 1925 infördes tryckluftbroms på loket. Enligt vad som uppgives av personalen härstädes och vid huvudverkstaden, Notviken skrotades därvid läck- och länspumparna jämte samtliga apparater för deras manövrering. Den kompressor, som uppsattes vid införandet av tryckluftbroms, var av den typ, som användes på Oa-lok före ombyggnaden. Denna är nu i bruk här. Lokets ursprungliga kompressoraggregat, som erfordrades för manövrering av strömavtagarna, har sannolikt, även skrotats. Var övriga detaljer finnas kan trots efterforskning nu icke angivas.
Kiruna den 11 december 1939.
Thure Ringquist"


Förslagsritningar till ombyggnad av Asea:s försökslok.
Ebr 15298, daterad 9 januari 1911.
[image]

Ebr 15669, daterad 25 september 1912.
[image]


Hela tråden:

 

powered by my little forum