Tågvakt enligt säo-1959 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, mars 25, 2020, 00:04 (13 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Hittade en veckoorder från 1964 med bl.a. sträckan Katrineholm - Nässjö. På sträckan Mjölby - Nässjö förekommer på flera stationer uppgiften "Tågvakt tjänstgör" för en del tåg. Vad innebar detta?[image]

Enligt 1959 års trafikregler (säo), som gällde till 1973, var begreppsförklaringen för 'tågvakt (tv)' (i § 1:43): "tjänsteman, som har hand om viss säkerhetstjänst på lastplats, hållplats eller obevakad station". I tilläggsdokumentet säok skrev man (i Till § 1:43): "Tv tjänstgör för tåg med fast uppehåll eller behovsuppehåll. Att tågvakt tjänstgör för ett tåg anges med bokstaven 'r' i tdt och i platsens tågordning. Med tv avses ej person, som endast manövrerar bommar."

Vad avsåg det där med "viss säkerhetstjänst"? Jag har bara hittat ett ställe där tågvakt nämns i de egentliga reglerna i säo/säok, nämligen (i säo/säok§ 72:6) att en tågvakt skulle för ett tåg med behovsuppehåll vända påstigningsmärke (om sådant fanns) mot tåget eller ge handsignal "varsamhet" om uppehållet behövdes för påstigning eller lastning, och annars ge handsignal "klart för avgång".

Varför säok Till § 1:43 nämnde att tågvakt tjänstgjorde även för tåg med fast uppehåll, det har jag inte hittat något säkert svar på. Möjligen tänkte man på att det på 1960-talet för vissa platser fanns undantag från säo, enligt vilket tågvakten (i stället för, enligt säo:s regel, tågbefälhavaren) skulle ge signal "avgång" till tåg med fast uppehåll och till tåg med behovsuppehåll som hade stannat.

En möjlig annan "viss säkerhetstjänst" var kanske att tågvakten vid en viss plats skulle kunna finnas med i den plan som trafikinspektören skulle (enligt säok till § 85:1) upprätta över tjänsteställen som skulle kunna larmas för stoppande av tåg vid fara, och ur vilken det skulle finnas ett utdrag ur i säkerhetsplanen för varje station. Men i det mönster till säkerhetsplan vid stationen Storköping som finns i säok:s mönstersamling anges inte någon tågvakt explicit för detta, bara -- förutom andra närbelägna stationer som kan vara obevakade -- bara vägvakter, en brovakt och några banvaktsstugor.

Solberga, Aneby, Frinnaryd och Gripenberg var ju stationer, så att tågvakt tjänstgjorde där för de uppräknade tågen måste ha inneburit att stationen var obevakad för dessa tåg. Det skulle vara intressant att få reda på om de tågen alla hade behovsuppehåll vid angiven station.

I 1947 års säo hade 'tågvakt' en annan innebörd, vilket nämns på annat ställe i tråden. I 1973 års säo var 'tågvakt' utmönstrad som term.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum