Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 1 – Eddavägen (Bana)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Wednesday, March 25, 2020, 01:00 (1050 dagar sedan) @ Peter Bolin
Redigerad av Ulf Pålsson, Wednesday, March 25, 2020, 01:05

[image]
Okänd YP vid Eddavägen. - - - Det kan noteras att infartssignalen visar grönt fastän ett tåg står inne vid plattformen. Är det verkligen i sin ordning?

Ja, det är i sin ordning vid en station som är obevakad (alltså en station som trafikeras av tåg trots att ingen tågklarerare tjänstgör där). Men denna signal var, trots att den kallades infartssignal, ingen "riktig" infartssignal, eftersom den inte hade något manöverorgan som kunde ställa den till "stopp". Signalen kontrollerade inget annat än att infartsväxeln (som var uppkörbar och återfjädrande) slöt i normalläge. Hur en tågklarerare skulle kunna sköta sitt jobb när Eddavägen var bevakad är höljt i dunkel. Men jag vet faktiskt inte om Eddavägen någonsin har varit bevakad i praktiken -- dock fanns det instruktioner enligt vilka bevakning krävdes om mer än ett tågsätt i taget befann sig norr om Djursholms Sveavägen.

Kuriosa: Fjädern i växeln var så hårt spänd att när växeln kördes upp från spår 2 (vilket på senare år inträffade bara vid ett tillfälle i vardera morgon- och eftermiddagsrusningen när motorvagnen gick runt den/de medförda personvagnen/-arna) så skiftade signalen från "kör" till "stopp" två gånger, en gång för varje boggis passage genom växeln.

[image]
Hpl. Eddavägen ca 1970. Hade Eddavägen status som station eller hållplats vid den här tiden?

Vid en hållplats kunde det inte finnas någon växel. Eddavägen angavs som håll- och lastplats i SJR:s tidtabellsbok från 1924. (En lastplats var en plats på linjen med växel i huvudspåret.) 1948 sattes infartssignalen upp, och Eddavägen blev då station.

1970 då fotot togs gällde SJ:s 1959 års trafikregler (säo) på Roslagsbanan, och enligt säo:s begreppsförklaring var Eddavägen station. Dock angavs Eddavägen, uppenbart felaktigt, som hållplats i linjebeskrivningen från 1959 till 1972, trots att platsen hade växlar och en infartssignal (sådan fanns inte vid hållplatser, bara vid stationer). 1972 rättades linjebeskrivningen så att Eddavägen åter angavs som station.


Hela tråden: